.Case

Springboardgun จับมือ RELAY42 Netherlands เป็น OFFICIAL PARTNER ของไทย เปิดตลาด DMP

ปรากฏการณ์อะไรจะเกิดขึ้น เมื่อผู้นำด้านความคิดสร้างสรรค์ของไทยอย่าง CJ WORX จับมือกับสุดยอดเทคโนโลยีด้านข้อมูลชั้นนำของโลกของ RELAY42 จากเนเธอร์แลนด์ ได้ผนึกกำลังเป็น OFFICIAL PARTNER อย่างเป็นทางการ แบรนด์ไหนก็พูดถึงแต่ DATA หาเทคโนโลยีตัวช่วยอย่าง DMP ที่เสมือนถังรวบรวม DATA ทุกช่องทางมาวิเคราะห์เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับแบรนด์ ซึ่งถ้าวันนี้แบรนด์ไม่ลุกขึ้นมาทำ DATA ไม่ว่าจะเก็บข้อมูล หรือใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเหล่านั้น ก็จะถูก DISRUPT อาจถึงขั้นทำให้แบรนด์ไม่มีที่พื้นที่ในอนาคต!!! ทำไมต้องเป็น RELAY42  “แต่ละปีจะไปศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่ออัปเดตเทรนด์ความรู้ต่างๆ จนมีงานด้าน DATA ของสหรัฐอเมริกา เราเป็นผู้หญิง 2 คนจากเอเจนซีในประเทศไทยเข้าไปร่วมงานนี้ ซึ่งต่างชาติก็งงว่าเป็นเอเจนซีและจากประเทศไทยด้วย ทำไมถึงมาสนใจอะไรแบบนี้ เพราะธุรกิจอื่นที่เข้าร่วมงานจะเป็นอุตสาหกรรมการเงิน ยานยนต์ และ RETAIL ต่างๆ แต่ส่วนตัวเห็นว่ามันคือ สิ่งที่สำคัญสำหรับอนาคต ไม่เฉพาะเพียงเอเจนซีเราเท่านั้น แต่มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากระดับประเทศไทยเลยทีเดียว เพราะทุกวงการพูดถึง DATA แต่ถ้าเราไม่รู้จักเลือกใช้ DATA

4 Types of consumer data

1 Personal Data ข้อมูลส่วนตัวที่ระบุตัวตนได้  - ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขประกันสังคม - ประวัติการศึกษาและการทำงาน เช่น ระดับเกรดเฉลี่ย ระดับเงินเดือน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี - ข้อมูลทางการแพทย์ และพันธุกรรม - ประวัติการโทร หรือตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และอื่นๆอีกมากมายที่สามารถระบุตัวตนได้ ‘’นักการตลาดส่วนใหญ่ ที่มีข้อมูลลูกค้าเก็บไว้ มักลำดับความสำคัญของข้อมูลที่ตนมีไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์กับสิ่งที่มีให้เต็มที่ ทั้งที่มีโอกาสเพิ่มยอดขายได้อย่างง่ายๆ ’’ 2 Engagement Data ข้อมูลของผู้ใช้งานที่มาเกี่ยวข้องกับแบรนด์ - การเข้าชมและคลิกบนเว็บไซต์, แอพพลิเคชั่น - อีเมล์ และ  email subscription - สื่อโฆษณา 3 Behavioral Data ดาต้าพฤติกรรมการใช้สินค้าและบริการ - ข้อมูลการใช้จ่าย เช่นประวัติการซื้อ - ประวัติการใช้สินค้าหรือบริการ - ข้อมูลการซื้อสินค้าซ้ำ 4. Attitudinal Data ดาต้าความคิดเห็นที่มีต่อแบรนด์ - ลูกค้ามีความพอใจสินค้าและบริการมากแค่ไหน - ความต้องการสินค้าและบรการของแบรนด์มีมากแค่ไหน การตลาดสมัยใหม่ มักมีการนำข้อมูลของลูกค้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สุงที่สุด ข้อมูลจะถูกนำมาคำนวณเพื่อศึกษาพฤติกรรมและทำนายพฤติกรรมในอนาคต ข้อมูลที่ได้มาจะนำมาจำลองเงื่อนไขเฉพาะบุคคลและ มีการผนวกกับกลยุทธ์