.B4

โรงเรียนสอนดิจิทัลแห่งแรกของไทยที่เปิดโดยดิจิทัลเอเจนซี

เพราะเราอยากให้คนไทยทั้งประเทศติดอาวุธทางดิจิทัล …CJ WORX ACADEMY โรงเรียนสอนดิจิทัลแห่งแรกของไทย จึงเปิดตัวขึ้นเพื่อยกระดับศักยภาพคนไทยให้แข่งกับตัวเอง ติดอาวุธทางปัญญา เตรียมพร้อมก่อนโดน Digital  Disruption  “มันจะดีกว่าไหม ถ้าเราไม่ได้อยากเก็บความรู้ด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไว้คนเดียว ได้แชร์สิ่งนี้ให้คนอื่นที่ต้องการความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ได้เข้าใจเหมือนกันกับที่เราได้เรียนรู้ จากประสบการณ์ตลอด 13 ปีที่สั่งสม จากการทำงานจริงในสมรภูมิดิจิทัลทั้งในประเทศและระดับโลก ในนาม CJ WORX” คุณชวนา กีรติยุตอมรกุล Managing Director ของ CJ WORX ผู้ก่อตั้งสถาบัน CJ WORX ACADEMYคุณชวนา อธิบายแนวคิดการเปิด CJ WORX ACADEMY ว่า  เพราะ CJ WORX เป็น Today Agency ดิจิทัลเอเจนซีของวันนี้ ที่มีเป้าหมายให้ภาพรวมของประเทศพัฒนาขึ้น เราจำเป็นต้องติดอาวุธทางปัญญาและพัฒนาศักยภาพคนไทย