.B1

Krungsri Big Bike turn data in to gold

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นเจ้าแรกในการปล่อยสินเชื่อซื้อรถมอเตอร์ไซค์ Big Bike และต้องการเป็นเจ้าตลาดในการกู้ซื้อรถมอเตอไซค์ด้วย เพราะจะนั้นสิ่งที่กรุงศรีฯต้องการคือ ดาต้าของคนที่อยากได้มอเตอไซค์ Big Bike และ lead คนที่จะซื้อจริงๆ สิ่งที่ทีม Data & Business Consult แนะนำคือ Data 360 เพื่อเก็บดาต้าจากทุก touchpoint ของลูกค้าที่น่าจะสนใจกู้ซื้อบิ๊กไบค์ Hub Big Bike เพื่อเก็บดาต้า จึงได้มีการทำเว็บไซต์ krungsribigbike.com เพื่อรวบรวมบิ๊กไบค์ทุกรุ่น บอกตารางการผ่อน และสามารถเปรียบเทียบมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์แต่ละรุ่นได้เลย การมีเว็บไซค์นี้เพื่อเก็บดาต้าของคนที่จะหาข้อมูลซื้อรถ เก็บทุกการคลิกของลูกค้าที่สนใจทั้งหมด นอกเหนือจากดาต้าที่เก็บเองแล้ว ยังทำ Data Partner นอกจากจะมีเว็บของตัวเองเพื่อเก็บ first data party แล้ว ยังมีการไปเป็น partner กับเว็บมอเตอไซค์อื่นๆ ด้วยการต่อ API เพื่อเก็บ second party data  ของผู้ที่สนใจซื้อมอเตอร์ไซค์ที่ยังไม่รู้จักกรุงศรีฯ