//4 ชนิดของ Consumer Data

//4 ชนิดของ Consumer Data

1 Personal Data

ดาต้าส่วนตัวที่ระบุตัวตนได้ 

– ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขประกันสังคม

– ข้อมูลทางกายภาพ เช่น สีผม เชื้อชาติและส่วนสูง

– ประวัติการศึกษาและการทำงาน เช่น ระดับเกรดเฉลี่ย ระดับเงินเดือน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

– ข้อมูลทางการแพทย์ และพันธุกรรม

– ประวัติการโทร หรือตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

และอื่นๆอีกมากมายที่สามารถระบุตัวตนได้

2 Engagement Data

ดาต้าของผู้ใช้งานที่มาเกี่ยวข้องกับแบรนด์

– การเข้าชมและคลิกบนเว็บไซต์, แอพพลิเคชั่น,

– อีเมล์ และ  email subscription

– สื่อโฆษณา

3 Behavioral Data

ดาต้าพฤติกรรมการใช้สินค้าและบริการ

– ข้อมูลการใช้จ่าย เช่นประวัติการซื้อ

– ประวัติการใช้สินค้าหรือบริการ

– ข้อมูลการซื้อสินค้าซ้ำ

4. Attitudinal Data

ดาต้าความคิดเห็นที่มีต่อแบรนด์

– ลูกค้ามีความพอใจสินค้าและบริการมากแค่ไหน

– ความต้องการสินค้าและบรการของแบรนด์มีมากแค่ไหน

Source: businessnewsdaily