//เมื่อรู้ว่าตอนนี้เป็นยุค Cookieless แล้ว คุณต้องทำอะไรต่อไป

//เมื่อรู้ว่าตอนนี้เป็นยุค Cookieless แล้ว คุณต้องทำอะไรต่อไป

EDUCATE –  คนในองค์กร ว่าตอนนี้โลกโฆษณาดิจิตอลเปลี่ยนไปถึงไหนแล้ว และจะเกิดผลกระทบอะไรได้บ้าง

  • การยิงโฆษณาจะไม่ได้ผลเหมือนเคย
  • ยอดขายอาจตกลง
  • งบโฆษณาสูงขึ้น

COLLECT –  เริ่มเก็บ first-party data ทันที

เพราะถ้าคุณไม่มีดาต้าของตัวเอง แล้วthird party data ก็ไม่มีให้ใช้ ธุรกิจของคุณจะทำอย่างไง

SEGMENT –  กลุ่มลูกค้า 

แบ่งกลุ่มลูกค้าจากดาต้าที่คุณมี เพราะถ้าคุณไม่แยก การยิงโฆษณา retarget ของคุณก็จะไม่สามารถ personalizeได้ และจะมีแต่โฆษณาซ้ำเดิม ไม่ตรงใจความต้องการของลูกค้าแต่ละคน

EVALUATE – ดาต้าที่คุณมี

ถ้าบริษัทคุณมีดาต้าอยู่แล้วลองประเมินดูว่าเป็นดาต้าที่มีคุณภาพ และสามารถนำมาใช้ได้จริงหรือไม่ 

Source: seerinteractive.com