//ขอ Consent ยังไงให้ถูกกฎหมาย GDPR

//ขอ Consent ยังไงให้ถูกกฎหมาย GDPR

เมื่อมีการบังคับใช้กฏหมาย GDPR ออกมา ธุรกิจ, แบรนด์หรือเอเจนซี่ที่ใช้ประโยชน์จากดาต้าผู้ใช้งาน จะต้องระวังเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เพราะถ้าเก็บดาต้ามาอย่างไม่ถูกวิธี อาจจะผิดกฏหมายเป็นคดีไปถึงการขึ้นโรงขึ้นศาลและทำให้โดนปรับเป็นจำนวนเงินมหาศาลได้

คุณอาจจะเคยต้องกดยินยอมให้ข้อมูลการใช้งานกับเว็บไซต์ต่างๆ จะเห็นได้ว่าเงื่อนไขที่เขียนมาส่วนใหญ่จะค่อนข้างคลุมเครือและไม่ชัดเจน

เขียนทุกอย่างรวมๆกันทั้งนโยบายบริษัท นโยบายการร่วมกิจกรรม กติกาอื่นๆ รวมกันในข้อเดียวทั้งหมดเพื่อให้ผู้ใช้งานสับสน

แต่ตอนนี้กฏหมาย GDPR ทำให้การขอ consent รัดกุมเพิ่มขึ้น เพื่อรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวให้ผู้ใช้งานมากกว่าเดิม

การขอ consent ที่ถูกต้องทำอย่างไร?

– ต้องเขียนเงื่อนไขอย่างชัดเจนและละเอียด ว่าจะนำดาต้าผู้ใช้งานไปใช้ทำอะไรบ้าง ไม่สามารถเขียนแบบรวบรัด คลุมเครือได้อีกแล้ว

– ถ้ามีเงื่อนไขอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับการขอ consent ต้องเขียนแยกอย่างชัดเจน

– กล่องเครื่องหมายยินยอมให้consent ต้องไม่มีการติ๊กไว้ก่อน ผู้ใช้งานต้องเป็นผู้กดเลือกด้วยตนเอง

ถ้าบริษัทของคุณเคยเก็บดาต้ามาก่อนกฏหมาย GDPR จะบังคับใช้ และไม่มั่นใจว่าดาต้าชุดนั้นถูกกฏหมายหรือไม่ สามารถรับคำปรึกษาเบื้องต้นได้ที่info@springboardgun.com